Ковид-19

Өнөөдөр “CNN” сайтад Европын шинжээчид Коронавиурст халдвараар нас барах болон хүнд хэлбэрээр өвчлөх нь цусны бүлэгтэй холбоотой байгаа тухай мэдээллээ. Үүнээс гадна 2 генийн төрөл байгаа тухай онцолсон юм.

Энэхүү мэдээлэл нь өчигдөр Английн эрүүл мэндийн сэтгүүл дээр хэвлэгджээ. Энэ мэдээлэлд яагаад зарим халдвар авсан иргэд илүү хүндээр өвчилж байхад заримд нь шинж тэмдэг ч илрэхгүй байгааг цусны бүлэгтэй холбон тайлбарласан байгаа юм. Ингэхдээ 2-р бүлгийн цустай иргэд халдвар авч хүндээр өвчлөх нь илүү байгаа бол, 1-р бүлгийн цустай иргэдийн халдвар авах эрсдэл харьцангуй бага байгааг тэд хэлжээ. Тэдний хийсэн генийн мэдээллээр 2-р бүлгийн цустай иргэд бусад бүлгийн цустай иргэдээс 45 хувиас илүү халдвар авах эрсдэлд байгаа бол 1-р бүлгийн цустай иргэд 65-аас дээшгүй хувиар халдвар авах эрсдэлтэй байгааг тогтоосон байна. Гэхдээ шинжээчид цусны  бүлгээс хамааран халдварт өртөх эрсдэл байгаа гэж баттай хэлж чадахгүй ч, эрсдэлд орох генетикийн өөрчлөлт нь цусны хэлбэртэй холбоотой байх магадлалтайг хэлж байгаа юм. Түүнчлэн тухайн хүний дархлааны систем ч цусны бүлэгтэй холбоотой байдаг юм байна.