Архив...

Улсын Их хурал

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар онц байдал зарласан, дайны болон дайн бүхий байдал, олон улсын хөл хориот өвчин гарсан тохиолдолд УИХ цахимаар хуралдах дэгийн хуулийг баталлаа. Төрийн эрх барих дээд байгууллага цахим хуралдаан явуулахад мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь чухал гэж үзэн ТЕГ-т үүрэг болголоо. Мөн онцгой нөхцөлд УИХ шуурхай горимоор амралтын өдрүүдэд хуралдах заалтыг хуульд тусгалаа.

Парламент түүхэндээ анх удаа цахимаар хуралдаан явуулж байгаа тул хуралдааныг ямар байдлаар явуулах дэгийг хуульчлах шаардлага үүссэн. Онцгой нөхцөлд цахим хуралдаан явуулахдаа гишүүдийн асуулт асууж үг хэлэх хугацааг богиносгох заалт орууллаа. Мөн хууль санаачлагч засгийн газраас санал авч хүргүүлэх хугацаа 30 хоног байсныг 72 цаг болгон өөрчиллөө.

Хуралдаан эхлэхэд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр цахим програмд бүртгүүлж чадаагүй гишүүний үг хэлэх эрхийг хасна гэх заалтыг мөн оруулсан юм.

Харин тус заалтыг зарим гишүүд шүүмжиллээ.

Хуулийн төсөлд нөхцөл байдал хүндэрсэн тохиолдолд УИХ өөр газар хуралдахаас гадна шаардлагатай бол амралтын өдрүүдэд ч хуралдах заалтыг орууллаа. Харин санал хураахдаа гар өргөх болон цахимаар гэсэн хоёр төрлийг тусгасан юм. Өнөөдрийн байдлаар цахимаар санал авах боломжгүй байгаа тул гишүүд гар өргөн санал хураалтад оролцсон. Үүнийг зарим гишүүд шүүмжилж байсан юм.

Төрийн эрх барих дээд байгууллага цахимаар хуралдан шийдвэр гаргахад мэдээллийн аюулгүй байдлын сайтар хангах нь чухал гэдгийг гишүүд хэлж байлаа. Тиймээс Тагуулын ерөнхий газрыг үүрэгжүүлж, хяналт тавин ажиллах боломжоор хангахаар шийдвэрлэлээ.