Улсын Их хурал

Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцэж байна. Шинэ сонгогдсон гишүүд үүрэгт ажилдаа орохдоо тангараг өргөдөг. Тангаргийг цээжилсэн байхаас эхлээд илүү дэлгэрэнгүйгээр хуульд тусгаж байна. Мөн гишүүн өргөсөн тангаргаасаа няцаж, Үндсэн хууль зөрчсөн бол эргүүлэн татдаг байхаар зааж өгчээ. Хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа хуулийн төсөл Үндсэн хуультай нийцэн өөрчлөгдөнө. Энэ хуулийг 2020 оны ээлжит сонгуулиар бүрдэх Улсын их хурал дагаж мөрдөх юм.

Хоёр сар хүрэхгүй хугацааны дараа Монгол Улсын найм дахь парламент сонгуулийн дүнгээр бүрдэж шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна. Тодруулбал, УИХ-ын гишүүд засгийн газрын сайд нарыг томилохгүй, улсын төсөв батлахдаа зардлын шинэ төрөл, зарлага нэмэхгүй байх асуудлыг эцэг хуулийн шинэчлэлд тусгасан. Үүнийг дагалдуулж УИХ-ын тухай хуулийг өөрчлөх шаардлага үүссэн тул өнөөгийн парламент хуулийн шинэчлэлийг хэлэлцэж байна. УИХ-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад гишүүний өргөх тангаргийг илүү дэлгэрэнгүй болгож тангаргаа зөрчин, Үндсэн хуулиас гажвал эгүүлэн татах заалтыг тусгасан. Хэлэлцүүлгийн явцад гишүүнийг сонгогчдын саналаар татдаг байх асуудлыг тусгах саналыг зарим гишүүд гаргасан юм.

УИХ-ын тухай хуулиар гишүүн өргөсөн тангаргаасаа няцаж Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг цэц шийдвэрлэхээр заасан. Гэхдээ цэцийн шийдвэрээр гишүүнийг эгүүлэн татахгүй. УИХ-аар цэцийн дүгнэлтийг хэлэлцэж гишүүдийн олонхийн саналаар эгүүлэн татахаар тусгаж байгаа юм.