Засгийн газар

Монгол Улс хөгжлийн үзүүлэлтээрээ дэлхийн 177 орноос 92, эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын индексээр 190 орноос 74, авлигын индексээр 93-р байр эзэлж байна. Энэ үзүүлэлт нь Монгол улс хөгжлийн олон үзүүлэлтээр бүс нутгийн улс орон дэлхийн дунджаас доогуур байсаар байна. Тиймээс засгийн газар өнгөрсөн 30 жилийн хөгжлийг дүгнэхээс гадна 2050 он хүртэлх хөгжлийн 517 бодлогын баримт бичгийг боловсруулж УИХ-ын даргад өргөн барилаа.

Тус баримт бичигт Уул уурхайгаас гадна таван салбарыг тэргүүлэх чиглэлд оруулах эдийн засгийн өсөлт, дэд бүтцийг сайжруулах, боловсон хүчнийг бодлогоор бэлтгэх зэрэг олон асуудал багтсан байна. Монгол улс 2025 он гэхэд боловсон хүчний хомсдолд орох тооцоо гарсан байна. Үүнд, онцгой анхаарахаар тусгажээ.