Засгийн газар

Нийгмийн даатгалын сангаас  олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг энэ оны хоёрдугаар сарын нэгнээс нэмэх шийдвэрийг Засгийн газар гаргасан. Бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 40 мянган төгрөгөөр нэмж 350 мянган төгрөг болгосон бол хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг 30 мянгаар нэмэгдүүлж 300 мянган төгрөгт хүргэжээ. Харин бусад тэтгэврийг 25-30 мянгаар нэмэгдүүлжээ. Зарим иргэний тэтгэвэр 50 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

АХМАДЫН ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛИЙГ ТЭГЛЭЛЭЭ

Ахмадын тэтгэвэр тэглэгдсэн. Өчигдрөөс эхлэн Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэд Засгийн газрын шинэчлэн тогтоосон хэмжээгээр тэтгэврээ авч эхэлжээ.

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх хуулийн дагуу 1-6 сая төгрөгийн зээл 100 хувь тэглэгдэж байгаа юм. Харин зургаан саяаас дээш төгрөгийн  зээлтэй иргэдийн 6 сая хүртэлх нь тэглэгдэнэ.  Үлдсэн зээлийг  зээлдэг болон тухайн арилжааны банк гэрээгээ шинэчлэн төлж барагдуулах хугацаагаа тохирох юм байна.