Архив...

Намууд

Улсын Их Хурлын Шинэ нам гурван хуулийн төсөл өргөн барихаар бэлтгэж байна. Цар тахлын онцгой нөхцөл байдлын үед борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош аж ахуй нэгжүүдэд урт хугацаатай зээл олгохыг санал болголоо. Мөн ахмадуудад мөнгөн тэтгэмж олгох, ноолуурын үнийг хатуу тогтоох зэрэг хуулийн төслүүд бэлтгэсэн байна.

УИХ-аар өчигдөр батласан цар тахлын эсрэг тэмцэх тухай хуулиар иргэдийг торгох, хариуцлага хүлээлгэх заалтууд түлхүү туссанаас амьжиргааг дэмжих чиглэлд тодорхой шийдэл тусаагүй гэж шинэ намын гишүүд шүүмжиллээ. Тиймээс дээрх гурван төрлийн хуулийн төслийг нэн яаралтай өргөн барихаа мэдэгдлээ.

Шинэ намын зүгээс гурван төрлийн хуулийн төсөл өргөн барихаа хэллээ. Тодруулбал, 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош жилийн орлоготой ААН-үүдэд онцгой нөхцлийн урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээл олгох, тэтгэврийн зээлгүй ахмадуудад олгосон нэг сая төгрөгийн үнэт цаасыг нэн яаралтай мөнгөжүүлэх, малчдын ноолуурыг бүсчлэл харгалзахгүй 1 кг тутмыг 100 мянган төгрөгөөс доогүй үнээр авах зохицуулалт хийх төслүүдийг өргөн барихаа хэллээ.