Нийгэм

УБ-Сөүл чиглэлийн ОМ301 дүгээр аяллын онгоц 6 орны 261 зорчигчтой /Монгол-254, Итали-2, Солонгос-2, Канад-1,Нидерланд-1, Тайланд-1/, нисэх багийн 9 гишүүнтэй 08:55 цагт хөөрснийг улсын хилээр зохих журмын дагуу шалган нэвтрүүлсэн болно. Энэ онгоц иргэдийг буулгаад өнөөдөр орой зорчигчгүй буцаж ирэх юм.