Монгол Улсад олгогдсон олон улсын эрхтэй картаар ОХУ-д төлбөр хийх боломжгүй боллоо

Нийгэм

Visa International, Master Card зэрэг олон улсын төлбөрийн систем ОХУ-ын зах зээлээс гарч байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын банкуудын гаргасан олон улсын эрхтэй VISA, Master Card-аар ОХУ-д төлбөр хийх боломжгүй болохыг анхааруулж байна.

Энэ нь интернэтээр хийгдэж буй E-Commerce төрлийн гүйлгээнд мөн хамаарах юм. 

Монгол Улс дахь худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын хувьд ОХУ-ын банкуудын гаргасан VISA, Master Card-ыг POS дээр "уншуулан" төлбөр хүлээж авах боломжгүй болохыг анхаарна уу.