Нийгэм

Энэ оны хагас жилийн байдлаар мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан 13,910 хэргээс 8381 хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхэд шилжүүлсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.8 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Үүнээс гадна мөрдөн шалгасан авлига албан тушаалын гэмт хэрэг өмнө оноос 12.8 хувиар, мөнгө угаах гэмт хэрэг 23 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.

Энэ оны хагас жилийн байдлаар гэмт хэргийн талаарх 37,345 гомдол мэдээлэлд хяналт тавьж ажилласнаас 43.7 хувьд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 42.7 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж 4.8 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж шалгасан байна. Мөрдөн байцаалтын нийт хэргийн 57 хувь нь хөнгөн, 38.7 хувь нь хүнд ангиллын гэмт хэрэг байгаа юм. Нийт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 13.1 хувиар өсчээ.

Албан тушаалын хэргүүдэд ихэвчлэн хохирол учирсан байхыг заавал шаарддаггүй үйлдлийг нь гэмт хэрэгт тооцдог гэдгийг албаныхан тайлбарлалаа. Албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, бусдад давуу байдал бий болгон мөнгө угаасан, хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулж мөнгө угаасан, бусдын эд хөрөнгийг залилж мөнгө угаасан хэргүүдэд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг мөн хэлж байлаа.

АВИЛГА, АЛБАН ТУШААЛЫН ХЭРЭГ НИЙСЛЭЛ, ГОВЬСҮМБЭР, БАЯНХОНГОР, ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГУУДАД ИХ БАЙНА

Энэ оны 7 сарын байдлаар гэхэд олон нийтийн анхаарлыг татсан, улс төрд нөлөө бүхий этгээд яллагдагчаар татагдсан нийт 111 хүнд холбогдох 50 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсныг хянаж, яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхэд шилжүүлсэн байна. Үүнээс 36 яллагдагчид холбогдох 18 хэргийг шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэжээ.