Нийгэм

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар болон хяналтын ажилтнууд шугам замд иргэдийн хөлс төлөлтөнд хяналт тавин тогтмол ажиллаж байна.

Зорчигчид Та бүхэн албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдын хууль ёсны шаардлагыг биелүүлж, хүндэтгэлтэй хандаарай. Мөн үүсч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор амны хаалтаа зүүж зорчино уу.