ХААИС-ийн уулзварын тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх чадвар 35.5 хувиар нэмэгдэнэ гэж тооцоолж байна

Нийгэм

2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өглөөний байдлаар тус гудамж замын хөдөлгөөн тогтмол хурдтай хэвийн байна.

2023 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс Зайсан тойруугийн хөдөлгөөний зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсон, ингэснээр ХААИС-ийн уулзварын тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх чадвар 35.5 хувиар нэмэгдэж, уулын зам дахь баруунаас зүүн, зүүнээс баруун чиглэсэн тээврийн хэрэгслийн дундаж хурд өсөх юм.