Нийгэм

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэлээр 1.8 их наяд төгрөгийн орлого улсад төвлөрчээ. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, тэтгэвэр тэтгэмжийн болон ажилгүйдлийн гэсэн дөрвөн даатгалаас бүрддэг Нийгмийн даатгалын сангийн гурав нь хэвийн ажиллаж байгаа бол тэтгэврийн сан алдагдал өндөр, эрсдэл үүсэх нөхцөл бүрдсэнийг албаны хүн хэллээ.

Олон жил алдагдалтай явж ирсэн тэтгэврийн сангийн алдагдлыг цаашид нөхөх хүндрэлтэйг ч онцоллоо. Мөн олон жил яригдсан тэтгэврийн зөрүүг арилгахад жилдээ 573 тэрбум төгрөг шаардлагатай бол эхний ээлжинд 750 тэрбум төгрөг шаардлагатай юм байна.

Тэтгэврийн зөрүүг арилгахад жилд 573 тэрбум төгрөг шаардлагатай

Өнөөдрийн байдлаар 307 мянган тэтгэвэр авагч байгаагийн 55 мянга нь бага буюу хэт зөрүүтэй тэтгэвэр авдаг байна. Ирэх оны улсын төсөвт 70-аас дээш настай ахмадуудын тэтгэврийн зөрүүг арилгахад 107 тэрбум төгрөг тусгах санал гаргасан байна. УИХ-ын нийгмийн бодлогын байнгын хороо нийгмийн даатгалын сангийн өнгөрсөн оны тайлантай танилцахаас гадна эрүүл мэндийн даатгалын өнгөрсөн оны тайлантай танилцсан юм. Эрүүл мэндийн даатгалын сан өнгөрсөн онд 56.7 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байсан нь гишүүдийн шүүмжлэлийг дагуулсан юм.

ӨНГӨРСӨН ОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ОРЛОГООС 56.7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ҮЛДЖЭЭ