Нийгэм

Энэ өдрийг багш нар, хүүхдүүд баяр гэж тэмдэглэж байгаа ч үүний ард тэдний эрхийг хангах, тулгамдаж байгаа асууудлыг ярих ёстойг мэргэжлийн байгууллагаас хэлж байна.

 Ялангуяа багшийн хөгжлийн асуудал нэн тэргүүнд тавигдах ёстой. Тиймээс багшийн хөгжих боломжоор хангах, дэмжих үүднээс Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад багш нарт үнэлгээ, дүгнэлт хийж, түүнд үндэслэн сургуулийн сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна.

Олон улсад багш нарын өдрийг 25, Манай улсад 53 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм.