ТВ5 долоо хоногийн хөтөлбөр /2021.10.18-10.24/

ТВ5 хөтөлбөр

2021 ОНЫ 10-Р САРЫН 18-НААС 2021 ОНЫ 10-Р САРЫН 24-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ /2021.10.18/ 

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 34.35-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:50 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Монгол хэл

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Хими

13:00 "Гүнжийн залуу" 5 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:10 "Азийн мэдээ"

13:30 "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

14:00 Цаг агаарын мэдээ

14:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

14:15 Түмний эх үзүүлж байна

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "ТВ молл"

17:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:55 Цаг агаарын мэдээ

18:00 "Монгол сугалаа"шууд

19:30 "Гүнжийн залуу" 6 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Азын арван мянга" хонжворт сугалааны шууд тохирол

23:00 "Гайхамшигт амьдрал" 36-р анги  олон ангит уран сайхны кино

0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:05 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ /2021.10.19/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 35.36-р анги  олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Биеийн тамир

11:45 Теле хичээл 6-р анги - Математик

12:05 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

12:35 "Эрүүл амьдацгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

13:05 "Азийн мэдээ"

13:25 "Гүнжийн залуу" 6 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:35 Цаг агаарын мэдээ

15:00 Таны эрүүл мэнд

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 Цаг агаарын мэдээ

17:05 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 Бизнес мэдээ

18:45 Цаг агаарын мэдээ

18:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:55 Орон орны хоол

19:15 Сити резиденс - Өнөр бүл

19:30 "Гүнжийн залуу" 7 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 37-р анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

ЛХАГВА ГАРАГ /2021.10.20/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 36.37-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:50 Теле хичээл 6-р анги - Физик

12:10 Теле хичээл 6-р анги - Хөгжим

12:15 Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл

12:35 Цаг агаарын мэдээ

12:40 Таны гоо сайханд

13:00 Азийн мэдээ

13:20 "Гүнжийн залуу" 7 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

14:55 "Танд тустай агшин" зарын цаг

15:00 Цаг агаарын мэдээ

15:05 "ТВ молл"

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 Цаг агаарын мэдээ

17:05 "Дэлхийд нүүрлэсэн аюул"

18:00 Мэдээ

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:40 Бизнес мэдээ

18:50 НИТХ

19:10 Цаг агаарын мэдээ

19:15 Сити резиденс - Өнөр бүл

19:30 "Гүнжийн залуу" 8 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 "Цаг хөтөлбөр" 

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 38-р анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ /2021.10.21/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 37.38-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:40 Теле хичээл 6-р анги - Биологи

11:00 Теле хичээл 6-р анги - Эрүүл мэнд

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг

11:40 "Гүнжийн залуу" 8 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:00 Азийн мэдээ

13:30 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

13:35 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:40 Цаг агаарын мэдээ

13:45 Бизнес мэдээ

14:00 Түмний эх үзүүлж байна

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "ТВ молл"

17:45 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:55 Цаг агаарын мэдээ

18:00 Мэдээ

18:25 Цаг агаарын мэдээ

18:30 Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк

19:30 "Гүнжийн залуу" 9 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 39-р анги  олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ /2021.10.22/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 38.39-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

12:00 Теле хичээл 6-р анги - Түүх

12:20 Теле хичээл 6-р анги - Дизайн технологи

12:40 Орон орны хоол

12:55 Цаг агаарын мэдээ

13:05 Азийн мэдээ

13:30 "Гүнжийн залуу" 9 -р анги олон ангит уран сайхны кино

15:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

15:15 "Танд тустай агшин" зарын цаг

15:20 Цаг агаарын мэдээ

15:25 Бизнес мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:30 Орон орны хоол

18:45 Бизнес мэдээ

18:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:55 "Танд тустай агшин" зарын цаг

19:00 Цаг агаарын мэдээ

19:05 Атга чулуу сөөм газар

19:30 "Гүнжийн залуу" 10 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 40-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ /2021.10.23/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Цаг агаарын мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 39.40-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:30 Таны хэрэглээнд

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:10 Цаг агаарын мэдээ

11:15 "Өнөөдрийн аялал"

14:50 Цаг агаарын мэдээ

14:55 "Танд тустай агшин" зарын цаг

15:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

15:05 "ТВ молл"

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 Бизнес мэдээ

17:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:15 Цаг агаарын мэдээ

17:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:25 "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

18:25 Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк

19:25 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:55 Цаг агаарын мэдээ

20:00 "Гайхамшигт амьдрал" 41-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гүнжийн залуу" 6.7.8 -р анги олон ангит уран сайхны кино

3:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

3:05

НЯМ  ГАРАГ /2021.10.24/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Гайхамшигт амьдрал" 40.41-р анги  олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:20 Цаг агаарын мэдээ

10:25 "Өнөөдрийн аялал"

13:30 "Цаг хөтөлбөрийн тойм"

14:00 Цаг агаарын мэдээ

14:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:10 Бизнес мэдээ

14:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

14:25 "ТВ молл"

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Харцагын хийморь халз барилдаан"

18:30 "Чак Хак" цэнгээнт нэвтрүүлэг

19:20 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:50 "Гайхамшигт амьдрал" 42-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 "Бизнес мэдээ"

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөрийн тойм

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гүнжийн залуу" 9.10 -р анги олон ангит уран сайхны кино

2:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

2:05 Эфир завсарласан