Эдийн засаг

Эдийн засгийн коридорт чөлөөт бүс холбогдох нь сэдэвт форум зохион байгуулагдаж байна. Замын-Үүд эдийн засгийн чөлөөт бүс нь хэвийн ажиллаж эхэлсэн тохиолдолд жилдээ 20-30 сая долларыг эдийн засагт төвлөрүүлэх урьдчилсан тооцоотой. Гэвч засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл дэмжигдээгүй өдийг хүрсэн. Энэ байдал нь бусад бүсүүдэд ч хамааралтай байна. Тиймээс тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдэх үүднээс энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна.