Эдийн засаг

Үндэсний статистикийн хороо өнгөрсөн сарын нийгэм эдийн засгийн мэдээллээс танилцууллаа. Улаанбаатар хотод хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өмнөх жилээс 6.9 хувиар өссөн байна. Махны жижиглэнгийн үнэ нэмэгдсэн нь бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлсөн гэж статистикчид үзжээ.

Улсын хэмжээнд болон нийслэл хотод хэрэглээний барааны үнэ өмнөх сар, өмнөх оны эцэс, оны мөн үетэй харьцуулахад бүхий л түвшинд өсөлттэй гарчээ. Тодруулбал хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ улсын хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс 6.4 хувиар өссөн бол нийслэлийн хэмжээнд 6.9 хувиар өссөн байгаа юм. Нийслэл хотод гэхэд хэрэглээний барааны үнэ ганц сарын дотор 1.3 хувиар өссөн байна. Үүнд голлон нөлөөлсөн зүйл нь мах махан бүтээгдэхүүн, импортын бараа гэдгийг статистикийн газраас мэдээллээ. Тодруулбал, мах махан бүтээгдэхүүний үнэ 2 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 21.8 хувиар өссөн байна. Үүнд үхрийн махны үнэ 21 хувь, хонины ястай махны үнэ 25 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

УЛААНБААТАР ХОТОД ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРААНЫ ҮНЭ ӨМНӨХ САРААС 1.2%, ӨМНӨХ ОНЫ МӨН ҮЕЭС 6.9 ХУВИАР ӨСЛӨӨ

Нийслэлийн иргэдийн хэрэглээний бараа нийт 373 нэр төрөл байдгаас 200 нь импортын бараа байдаг байна. Импортын бараа өмнөх оны мөн үеэс 3 пунктээр өссөн дүнтэй гарчээ. 2 дугаар сард гэхэд 344 нэрийн бараа үйлчилгээний 27.3 хувь буюу 94 бараа, үйлчилгээний үнэ өссөн байна. Өөрөөр бол статистикийн газрын судалгаанд сонгогдсон хүнсний 100 нэрийн барааны 60 нэрийн барааны үнэ нэмэгджээ.