ЭМЯ: Шинэ мутаци ДОХ-той хавсарсан гэдэг нь ор үндэслэлгүй

Үйл явдал

ЭМЯ: Шинэ мутаци ДОХ-той хавсарсан гэдэг нь ор үндэслэлгүй.

"Дархлаа султай иргэдэд маш хурдан тархдаг. Өмнөд Африк ДОХ-ын халдвар өндөр. Түүнээс ДОХ-той хавсарсан гэх мэдээлэл байхгүй."

 ШУУУД ҮЗЭХ