Ахмад настанд хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлэх амралт, сувиллын газруудтай танилцана уу!

Нийгэм

Нийслэлийн Засаг дарга захирамж гарган, 2022 оныг “Иргэн төвтэй жил” болгон зарласан.

Үүнтэй холбогдуулан иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, амарч сувилуулахад хэрэгцээт мэдээлэл өгөх зорилгоор эрүүл мэндийн даатгалаар ахмад настанд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалтыг хүргэж байна.