Бурхан багшийн эрдэнийн ринсрэл гэдэг бол чандар биш юм

Нийгэм

Бурхан багшийг таалал төгссөний дараа чандрыг нь найм хувааж улс орнуудад тараажээ. Дөрвөн ринсрэл Монгол оронд заларч байгаа нь буянтай үйл болж байна.

Сувдан хэлбэртэйгээс гадна шүд, ясны ринсэлүүд байдаг. Ринсрэлийг харснаар асрал энэрлийн сэтгэл төрж, Энэрэл нигүүлслийг түгээх нь дэлхийн энх тайвны үйлсэд хувь нэмрээ оруулж буй хэрэг бурханы шашинд үздэг. Энэхүү ариун чандар заларсан газар болгонд амгалан жаргалан үүсэж, сайхан болдог гэдэгт итгэдэг. 

Иргэд цар тахлын дараа бие сэтгэлээ ариусгаж,номын дуу сонсож байгаадаа баяртай байна.